PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES 

Àrea Esport en Edat Escolar

Jocs Esportius Escolars de​ Catalunya

Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)
Escolars
Oberts
Joves

Pla Català de l’Esport a l’Escola
Jocs Esportius oberts.

Activitats centres escolar
Trobades i competicions a nivell intern i inter-centres.

Jo Sempre Hi Guanyo
Activitats programa valors.

Xarxes Socials
Formats activitats i programes digitals amb reptes, campanyes promoció, etc….

Calendaris i classificacions

Què fer quan tenim un accident esportiu?

.

Tramitar la llicència esportiva

Generalitat de Catalunya...
Diputació Tarragona...
Consell Comarcal Baix Penedés...
Consell Esportius de Catalunya...