PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES 2020-2021

Hoquei Patins

Hoquei Patins

Documentació d’interès

D’acord a la programació final de la temporada s’actualitzarà la documentació pertinent.

Generalitat de Catalunya...
Diputació Tarragona...
Consell Comarcal Baix Penedés...
Consell Esportius de Catalunya...