PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES 2020-2021

Pitch and Putt

Pitch and Putt

​Documentació d’interès

D’acord a la programació final de la temporada s’actualitzarà la documentació pertinent.

Generalitat de Catalunya...
Diputació Tarragona...
Consell Comarcal Baix Penedés...
Consell Esportius de Catalunya...