PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES 

Àrea de Formació

Àrea de Formació

FORMACIÓ DEL CONSELL ESPORTIU

 

  • Dinamitzador/a poliesportiu/va

Cursos de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu – CIATE

  • Formació de tutors/es de joc

Curs necessari per a arbitrar i tutoritzar partits d’esports col·lectius i exhibicions d’esports individuals

  • Seminari de mestres

Suport en la formació del col·lectiu de mestres d’educació física dels centres educatius de la comarca.

CIATE: DINAMITZADOR/A POLIESPORTIU/VA

Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu/va, adreçat al futurs professionals per a sensibilitzar les entitats esportives en l’àmbit poliesportiu.

Aquesta formació inclou l’especialització en jocs i esports diversos, emocions, organització de petites entitats esportives i primers auxilis.

FORMACIÓ TUTORS/ES DE JOC

Aquesta és una formació necessària per a acomplir les tasques de tutorització de joc a les competicions dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC).

El curs ofereix un seguit d’eines i coneixements que garanteixen la preparació de la persona en la tasca de tutoritzar partits, tant en l’àmbit esportiu com de creixement emocional i de valors.

SEMINARI DE MESTRES

Per a mestres d’educació física dels centres escolars del Baix Penedès. Una formació per al disseny, la planificació i la coordinació de les activitats esportives escolars. 

A més, es treballen continguts de caràcter esportiu per arribar a totes les escoles de manera conjunta i desenvolupar així el Pla Català d’Esport a l’Escola a la nostra comarca.

Generalitat de Catalunya...
Diputació Tarragona...
Consell Comarcal Baix Penedés...
Consell Esportius de Catalunya...