PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES 

Àrea de Formació

Àrea de Formació

Formació Consell Esportiu

  • Jornades i trobades formatives.
  • Dinamitzador poliesportiu: Cursos monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu-CIATE.
  • Cursos de suport vital bàsic i dea.
  • Formació de tutors/es de joc.
  • Seminari de mestres: Suport en formació del col.lectiu de mestres d’educació física de la comarca.

Centres educatius

Clubs i entitats

Particulars

 

 

 

 

Generalitat de Catalunya...
Diputació Tarragona...
Consell Comarcal Baix Penedés...
Consell Esportius de Catalunya...