Política de Privacitat

Al Consell Esportiu del Baix Penedès ens preocupem per la privacitat i la transparència. A continuació, indiquem detalladament el tractament de les dades personals que realitzem, així com tota la informació relacionada.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El Consell Esportiu del Baix Penedès (G43063007). Ctra. de Sant Vicenç, 71-79 – 43700 – EL VENDRELL – TARRAGONA  / cebaixpenedes@cebp.cat

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al Consell Esportiu del Baix Penedès estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, el Consell Esportiu del Baix Penedès deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a cebaixpenedes@cebp.cat o Ctra. Sant Vicenç, 71-79. 43700 El Vendrell – Tarragona.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades, la base legal del qual és el consentiment de l’interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

Tractament de les dades de contactes web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al Consell Esportiu del Baix Penedès tractem la informació que ens faciliten las persones interessades amb la finalitat de registrar i posteriorment gestionar les sol·licituds, requeriments o dubtes dels usuaris que puguin realitzar via web així com el tractament de les seves dades per enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Registre i posterior gestió de les sol·licituds dels usuaris del web.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica i/o newsletters.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Gmail (google), amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem al Consell Esportiu del Baix Penedès les cedeix el propi interessat.

 

Tractament de les dades del correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al Consell Esportiu del Baix Penedès tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, donar resposta a les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: prestació els serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del Responsable: enviament de comunicacions sobre els nostres serveis.
 • Consentiment de l’interessat: enviament de comunicacions sobre els nostres serveis segons sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsables del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Gmail (google), amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem al Consell Esportiu del Baix Penedès provenen del propi interessat.

 

Tractament de les dades d’usuaris

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al Consell Esportiu del Baix Penedès tractem la informació que ens faciliten las persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions sobre la nostra entitat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels servicis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials i/o newsletter.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Ajuntament del Vendrell.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següentstransferències de dades a tercers països:

 • Gmail (google), amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i còpies de seguretat. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem al Consell Esportiu del Baix Penedès provenen del propi interessat.

 

Tractament de les dades de Participants

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al Consell Esportiu del Baix Penedès tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions, publicació d’imatges i vídeos en els diferents mitjans de comunicació. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: enviar comunicacions via electrònica sobre la nostra entitat.
 • Consentiment de l’interessat: captació de les imatges per a la publicació en els mitjans informatius que utilitzi l’empresa com web i/o xarxes socials.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 • Tots els mitjans informatius que utilitza l’empresa per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de comunicació d’imatges per als mitjans informatius d’empresa.
 • Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb la finalitat de Coordinació d’activitats esportives.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Facebook, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Gmail (google), amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i realitzar còpies de seguretat. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot trobar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Instagram, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ ha establert a través de: La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot trobar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Twitter, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem al Consell Esportiu del Baix Penedès provenen del propi interessat.

 

Tractament de les dades d’alumnes inscrits

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al Consell Esportiu del Baix Penedès tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats en assistència esportiva, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions sobre la nostra entitat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: prestació dels serveis sol·licitats tant del soci com de l’alumne.
 • Consentiment de l’interessat: enviament de comunicacions comercials i/o newsletter.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’Estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Gmail (google), amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i còpies de seguretat. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot trobar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot trobar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem al Consell Esportiu del Baix Penedès provenen del propi interessat.

 

Tractament de les dades de clients – contractes

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al Consell Esportiu del Baix Penedès tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: prestació de serveis.
 • Consentiment de l’interessat: enviament de comunicacions comercials i/o newsletter.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’Estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 • Empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de realitzar la recollida, seguiment i entrega dels enviaments.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Gmail (google), amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i còpies de seguretat. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional a: https:// policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem al Consell Esportiu del Baix Penedès provenen del propi interessat.

 

Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al Consell Esportiu del Baix Penedès tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar el Currículum Vitae rebut i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestionar el Currículum Vitae rebut i realitzar els processos de selecció de personal.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Gmail (google), amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i còpies de seguretat. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem al Consell Esportiu del Baix Penedès provenen del propi interessat.

Es tracten les següents categories de dades especials: Certificats de delictes de naturalesa sexual.

Generalitat de Catalunya...
Diputació Tarragona...
Consell Comarcal Baix Penedés...
Consell Esportius de Catalunya...