Politica de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat:CONSELL ESPORTIU DEL BAIX PENEDÈS

G43063007.

CTRA SANT VICENÇ, 71-79 – 43700 – EL VENDRELL – TARRAGONA.

cebaixpenedes@cebp.cat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CONSELL ESPORTIU DEL BAIX PENEDÈS estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CONSELL ESPORTIU DEL BAIX PENEDÈS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a cebaixpenedes@cebp.cat o Ctra. Sant Vicenç, 71-79. 43700 El Vendrell – Tarragona.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l’interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

6.1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CONSELL ESPORTIU DEL BAIX PENEDÈS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials

i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar-li comunicacions comercials i/o newsletter.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Gmail (google), amb la finalitat de hosting, correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

 

6.2 Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CONSELL ESPORTIU DEL BAIX PENEDÈS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions del seu interès . En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució de contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions sobre la nostra entitat.
 • Consentiment de l’Interessat: Enviament de comunicacions sobre la base de sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsables del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Gmail (google), amb la finalitat de hosting, correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

 

6.3 Tractament de les dades personals d’alumnes inscrits

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CONSELL ESPORTIU DEL BAIX PENEDÈS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats en assistència esportiva, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució de contracte: Prestació dels serveis sol·licitats tant del soci com de l’alumne.
 • Consentiment de l’Interessat: Enviament de comunicacions.
 • Consentiment de l’Interessat: Per a tractaments de dades relatives a la salut recollits de pares i/o tutors legals i custòdia de l’historial clínic, si fos el cas.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’Estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Gmail (google), amb la finalitat de hosting, correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

 

6.4 Tractament de les dades personals de participants

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CONSELL ESPORTIU DEL BAIX PENEDÈS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions, publicació d’imatges i vídeos en els diferents mitjans de comunicació. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions per via electrònica.
 • Consentiment de l’interessat: Captació de les imatges per a la publicació als mitjans informatius que utilitzi l’empresa com ara web i/o xarxes socials.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 • Tots els mitjans informatius que utilitza l’empresa per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de comunicació d’imatges per als mitjans informatius d’empresa.
 • Va unir de Consells Esportius de Catalunya, amb la finalitat de Coordinació d’activitats esportives.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Facebook, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Gmail (google), amb la finalitat de hosting, correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Instagram, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Twitter, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy.

 

6.5 Tractament de les dades personals d’usuaris

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CONSELL ESPORTIU DEL BAIX PENEDÈS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Ajuntament del Vendrell.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Gmail (google), amb la finalitat de hosting, correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

 

6.6 Tractament de les dades personals de candidats a un lloc de treball

A CONSELL ESPORTIU DEL BAIX PENEDÈS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Gmail (google), amb la finalitat de hosting, correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

 

6.7 Tractament de les dades personals als comentaris del blog

A CONSELL ESPORTIU DEL BAIX PENEDÈS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, com la inserció de comentaris en la nostra pàgina web, i enviar-li comunicacions del seu interès.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Gmail (google), amb la finalitat de hosting, correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
Generalitat de Catalunya...
Diputació Tarragona...
Consell Comarcal Baix Penedés...
Consell Esportius de Catalunya...