PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES 

Àrea de Serveis

Àrea de Serveis

Serveis Consell Esportiu

Programes esportius
Servei de monitoratge en horari extraescolar
Servei de monitoratge d’activitat física i salut

Servei de cessió de material esportiu i logístic

Gestió d’instal·lacions i programes d’activitats esportives

Casals esportius d’esport i lleure
Estiu, Setmana Santa i Nadal

Escoles d’inicació esportiva
Poliesportives o modalitats específiques

Servei de suport i de programació d’activitats esportives per les escoles i entitats de la comarca

Colònies esportives

Serveis d’assessorament esportiu – salut
Entrenaments personalitzats i activitats dirigides en grups reduïts

Casals esportius d’esport i lleure

Activitats dirigides

Activitats al medi natural

Gestió d’instal·lacions i programes d’activitats esportives

Generalitat de Catalunya...
Diputació Tarragona...
Consell Comarcal Baix Penedés...
Consell Esportius de Catalunya...