PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES

Àrea Tornejos

 

Pàdel

 

Tennis

Volei platja

Beach tennis

Generalitat de Catalunya...
Diputació Tarragona...
Consell Comarcal Baix Penedés...
Consell Esportius de Catalunya...